Skip to content
Vad är naprapati

Vad är Naprapati

Ordet naprapati betyder ”att korrigera orsak till lidande” och är en sammanslagning av tjeckiskans ”napravit” som betyder att korrigera och grekiskans ”pathos” som betyder lidande.

Naprapaten undersöker, diagnostiserar, behandlar, och rehabiliterar och förebygger smärttillstånd och nedsatt funktion i alla delar av rörelseorganen. En naprapat utgår alltid från helheten och tar hänsyn till såväl kroppsliga som psykologiska och sociala faktorer som kan bidra till att smärta och andra besvär uppstår. En naprapat är expert inom manuell medicin och använder sina händer i de olika behandlingsteknikerna. Manipulation och mobilisering som syftar till att återskapa funktion i leder kombineras med massage, bindvävstekniker och stretching riktade mot kroppens mjukdelar.

Ett centralt begrepp inom naprapatin är connective tissue, vilket är det engelska ordet för bind- och stödjevävnad. Naprapater utreder vilken struktur som orsakar patientens symtom och anser att funktionsrelaterade besvär och smärttillstånd i rörelse- och stödjeorganen främst kan härledas till förkortningar, spänningstillstånd och ärrvävnad i connective tissue samt dessa förändringars påverkan på leder, muskler och nerver. Bind- och stödjevävnad finns i hela kroppen i form av exempelvis ligament, senor, fascia, ledkapslar, diskar och ledbrosk.

Naprapatin grundades i början av 1900-talet av dr. Oakley Smith. Han arbetade från början tillsammans med dåtidens kiropraktorer men övergav tidigt tanken att “kotor kan hoppa ur led”, den s. k. subluxationsteorin, som var den teori som då användes inom kiropraktorleden. Smith menade istället att orsaken till smärta och besvär i rörelseapparaten snarare kunde härledas till förändringar och spänningstillstånd i just connective tissue än till rent mekaniska störningar (subluxationer) i ryggraden och andra skelettdelar.

Idag är naprapater en av de största yrkesgrupperna i Norden inom avancerad manuell medicin och bara i Sverige utförs varje år mer än 1,5 miljoner behandlingar. Naprapater är en legitimerad yrkesgrupp med skyddad yrkestitel och är därmed en del av svensk hälso- och sjukvård.

Läs mer på Svenska Naprapatförbundet eller på Naprapathögskolan